Chương trình đào tạo: CTĐT Nghề Quản trị kinh doanh - 2017

DANH SÁCH HỌC PHẦN CHUNG

STT Học kỳ Mã học phần Tên học phần Số TC Tự chọn Học phần tiên quyết Học phần học trước Song hành với học phần
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 1 HP000 Môn học ảo 14.0
2 2 2017FL0010 Tiếng Anh 1 3.0
3 2 2017FL0020 Tiếng Anh 2 3.0
4 2 2017FL0030 Tiếng Anh 3 2.0
5 2 2017SS0010 Chính trị 5.0
6 2 2017SS0022 Pháp luật 2.0
7 2 2017FL0040 Anh văn chuyên ngành 2.0
8 2 2017SE0012 Thiết kế website 3.0
9 2 2017NE0022 An ninh bảo mật thương mại điện tử 2.0
10 2 2017IS0010 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin thương mại điện tử 2.0
11 2 2017IT0042 Ứng dụng tin học trong kinh doanh 3.0
12 2 2017EC0012 Kinh tế vi mô 2.0
13 2 2017EC0042 Quản trị học 2.0
14 2 2017CS0043 Cơ sở dữ liệu và Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3.0
15 2 2017SS0031 Kỹ năng làm việc nhóm 1.0
16 2 2017SS0041 Kỹ năng soạn thảo văn bản 1.0
17 2 2017SS0051 Kỹ năng thuyết trình 1.0
18 2 2017SS0061 Kỹ năng giao tiếp 1.0
19 2 2017EC0182 Marketing căn bản 3.0
20 2 2017EC0192 Nhập môn thương mại điện tử 4.0
21 2 2017EC0202 Marketing điện tử 3.0
22 2 2017EC0212 Quản trị tác nghiệp thương mại điện tử 3.0
23 2 2017EC0222 Thanh toán điện tử 2.0
24 2 2017SE0082 Xây dựng ứng dụng thương mại điện tử 3.0
25 2 2017GM0042 Quảng cáo và thiết kế quảng cáo 2.0
26 2 2017EC0232 Vai trò của kế toán trong kinh doanh 2.0
27 2 2017EC0242 Hệ thống thông tin quản lý 3.0
28 2 2017EC0252 Quản trị bán hàng 2.0
29 2 2017EC0262 Quản trị quan hệ khách hàng 2.0
30 2 2017EC0272 Quảng trị thương hiệu 2.0
31 2 2017EC0282 Mô hình giao dịch thương mại điện tử và mô phỏng 3.0
32 2 2017EC0292 Marketing dịch vụ 2.0
33 2 2017EC0173 Thực tập tốt nghiệp 4.0
34 2 2017CS0042 Tin học 3.0
35 2 2017GM0032 Các phần mềm kỹ thuật đồ họa ứng dụng 3.0
Ghi chú:
  • Nếu học phần (4) có học phần song hành (9) thì chỉ có thể đăng ký học phần (4) đó khi đã học học phần song hành (9) ở kỳ trước hoặc đăng ký học phần song hành (9) trong cùng học kỳ;
  • Điều kiện làm Đồ án tốt nghiệp không thể hiện đầy đủ trong bảng mà cần phải xem ở Quy định đào tạo của Trường . Phòng Đào tạo xét & công bố sinh viên đủ điều kiện nhận ở đầu học kỳ chính;
  • Học phần thay thế khi: a/ Có sự thay đổi về Chương trình đào tạo nhưng bạn chưa tích lũy được học phần nào đó ở phiên bản cũ, b/ Trong CTĐT có tùy chọn học phần thay thế như Giáo dục thể chất (dành cho nam, nữ, sinh viên yếu sức khỏe,..), ngoại ngữ (cần chọn học theo 1 ngoại ngữ trong số cung ứng: Anh, Pháp. Đối với sinh viên nước ngoài thì chọn Việt ngữ).

DANH MỤC HỌC PHẦN THAY THẾ

STT Học kỳ Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ Thay thế cho học phần
Không có học phần thay thế nào trong CTĐT.