Chương trình đào tạo: CTĐT chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch và dịch vụ lữ hành 2016

DANH SÁCH HỌC PHẦN
Học phần chung Học phần chuyên nghành

STT Học kỳ Mã học phần Tên học phần Số TC Tự chọn Học phần tiên quyết Học phần học trước Song hành với học phần
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 1 HP124 Nguyên lí II 3.0
2 1 HP039 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 3.0
3 1 HP123 Nguyên lí I 2.0
4 1 HP178 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2.0
5 1 HP136 Pháp luật đại cương 2.0
6 1 HP499 Toán ứng dụng trong kinh tế 3.0
7 1 HP498 Tin học văn phòng 3.0
8 1 HP073 Kinh tế vi mô 3.0
9 1 HP220 Kinh tế vĩ mô 3.0
10 1 HP501 Luật kinh doanh 3.0 ( Pháp luật đại cương - HP136 )
11 1 HP 319 Marketing căn bản 3.0
12 1 HP 353 Quản trị cung ứng dịch vụ 3.0 ( Quản trị học - HP506 )
13 1 HP506 Quản trị học 3.0
14 1 HP177 Tổng quan về du lịch 3.0 ( Quản trị học - HP506 )
15 1 HP 272 Ứng dụng tin học trong kinh doanh 3.0 ( Tin học văn phòng - HP498 )
16 1 HP 354 Thiết kế Website 3.0 ( Cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu - HP030 )
17 1 HP505 Thống kê kinh doanh 3.0 ( Toán ứng dụng trong kinh tế - HP499 )
18 1 HP030 Cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3.0 ( Tin học văn phòng - HP498 )
19 1 HP 323 Chuyên đề 1 1.0 ( Quản trị học - HP506 )
20 1 HP 325 Dịch vụ và chăm sóc khách hàng 2.0 ( Marketing căn bản - HP 319 )
21 1 HP046 Hành vi người tiêu dùng 2.0 ( Marketing căn bản - HP 319 )
22 1 HP054 Hệ thống thông tin quản lý 2.0 ( Tin học văn phòng - HP498 )
23 1 HP076 Kỹ năng làm việc nhóm 1.0
24 1 HP 329 Kỹ năng soạn thảo văn bản 1.0
25 1 HP 330 Kỹ năng sử dụng phần mềm Power Point 1.0
26 1 HP077 Kỹ năng thuyết trình 1.0
27 1 HP133 Nhập môn thương mại điện tử 3.0 ( Quản trị học - HP506 )
28 1 HP 331 Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế 1.0
29 1 HP 355 Quản trị nguồn nhân lực 2.0 ( Quản trị học - HP506 )
30 1 HP159 Quản trị tài chính 2.0 ( Quản trị học - HP506 )
31 1 HP 324 Vai trò của kế toán trong kinh doanh 2.0 ( Quản trị học - HP506 )
32 1 HP 357 Các tuyến điểm du lịch 3.0 ( Tổng quan về du lịch - HP177 )
33 1 HP 340 Chuyên đề 2 1.0 ( Tổng quan về du lịch - HP177 )
34 1 HP491 Lịch sử văn hóa Việt Nam 2.0 ( Tổng quan về du lịch - HP177 )
35 1 HP 358 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 3.0 ( Tổng quan về du lịch - HP177 )
36 1 HP494 Quản trị kinh doanh lữ hành 3.0 ( Tổng quan về du lịch - HP177 )
37 1 HP 343 Quản trị Quan hệ khách hàng 2.0
38 1 HP490 Quảng cáo và xúc tiến bán hàng 3.0
39 1 HP492 Thiết kế và điều hành tour 2.0 ( Quản trị kinh doanh lữ hành - HP494 )
40 1 HP 339 Thực tập nghề 2.0 ( Tổng quan về du lịch - HP177 )
41 1 HP403 Tổ chức sự kiện 3.0 ( Tổng quan về du lịch - HP177 )
42 1 HP 368 Các phần mềm Quản trị dự án 3.0 ( Tin học văn phòng - HP498 và Quản trị học - HP506 )
43 1 HP 366 Địa lý du lịch 2.0 ( Tổng quan về du lịch - HP177 )
44 1 HP 342 Giao tiếp trong kinh doanh 2.0
45 1 HP 337 Lịch sử văn minh thế giới 2.0 ( Tổng quan về du lịch - HP177 )
46 1 HP 334 Marketing điện tử 3.0 ( Marketing căn bản - HP 319 )
47 1 HP489 Quản trị chiến lược 3.0 ( Tổng quan về du lịch - HP177 )
48 1 HP 367 Quản trị kinh doanh nhà hàng 2.0 ( Quản trị cung ứng dịch vụ - HP 353 )
49 1 HP160 Quản trị thương hiệu 2.0 ( Quản trị học - HP506 )
50 1 HP 360 Tâm lý khách du lịch 2.0
51 1 HP 273 Thanh toán điện tử 2.0
52 1 HP 365 Thống kê du lịch 2.0 ( Tổng quan về du lịch - HP177 )
53 1 HP 369 Tổ chức lãnh thổ du lịch 2.0 ( Tổng quan về du lịch - HP177 )
54 1 HP 364 Văn hóa du lịch 2.0
55 1 HP 327 Các phầm mềm kỹ thuật đồ họa ứng dụng 3.0 ( Tin học văn phòng - HP498 )
56 1 HP 348 Kỹ năng tìm kiếm việc làm và tuyển dụng 1.0
57 1 HP 351 Kỹ năng thực hiện Khóa luận tốt nghiệp 1.0
58 1 HP 350 Kỹ năng giải quyết vấn đề 1.0
59 1 HP198 Thực tập chuyên môn 3.0 ( Tổng quan về du lịch - HP177 )
60 1 HP 373 Quản trị kinh doanh lưu trú 3.0 ( Tổng quan về du lịch - HP177 )
61 1 HP 371 Phong tục lễ hội, tín ngưỡng Việt Nam 2.0 ( Tổng quan về du lịch - HP177 ) ( Lịch sử văn hóa Việt Nam - HP491 )
62 1 HP510 Marketing dịch vụ 2.0 ( Marketing căn bản - HP 319 )
63 1 HP088 Khóa luận tốt nghiệp 5.0 ( Tổng quan về du lịch - HP177 )
64 2 HP043 Giáo dục thể chất 1 (*) 1.0
65 2 HP004 Anh văn 1 3.0
66 2 HP040 Giáo dục quốc phòng (*) 3.0
67 2 HP005 Anh văn 2 2.0 ( Anh văn 1 - HP004 )
68 2 HP010 Anh văn chuyên ngành 3.0 ( Anh văn 3 - HP303 )
69 2 HP303 Anh văn 3 2.0 ( Anh văn 2 - HP005 )
70 2 HP 344 Anh văn chuyên ngành nâng cao 2.0 ( Anh văn chuyên ngành - HP010 )
71 2 HP044 Giáo dục thể chất 2 (*) 1.0
72 2 HP045 Giáo dục thể chất 3 (*) 1.0
73 2 HP 349 Anh văn giao tiếp trong kinh doanh 1.0 ( Anh văn 3 - HP303 )
Ghi chú:
  • Nếu học phần (4) có học phần song hành (9) thì chỉ có thể đăng ký học phần (4) đó khi đã học học phần song hành (9) ở kỳ trước hoặc đăng ký học phần song hành (9) trong cùng học kỳ;
  • Điều kiện làm Đồ án tốt nghiệp không thể hiện đầy đủ trong bảng mà cần phải xem ở Quy định đào tạo của Trường . Phòng Đào tạo xét & công bố sinh viên đủ điều kiện nhận ở đầu học kỳ chính;
  • Học phần thay thế khi: a/ Có sự thay đổi về Chương trình đào tạo nhưng bạn chưa tích lũy được học phần nào đó ở phiên bản cũ, b/ Trong CTĐT có tùy chọn học phần thay thế như Giáo dục thể chất (dành cho nam, nữ, sinh viên yếu sức khỏe,..), ngoại ngữ (cần chọn học theo 1 ngoại ngữ trong số cung ứng: Anh, Pháp. Đối với sinh viên nước ngoài thì chọn Việt ngữ).

DANH MỤC HỌC PHẦN THAY THẾ

STT Học kỳ Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ Thay thế cho học phần
Không có học phần thay thế nào trong CTĐT.